Diensten

Arbeidsdeskundig onderzoek en werkplekonderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft advies ten aanzien van (toekomstig) arbeids- en inkomens perspectief van de werknemer. Bij het onderzoek weeg ik de belastbaarheid van de werknemer (aan de hand van de gegevens van de bedrijfsarts) en de belasting in de functie. Aan de hand van deze weging en de wetgeving rond re-integratie geef ik u een advies. Naast de belasting en de wetgeving zijn andere factoren die re-integratie ondersteunen of belemmeren ook belangrijk. Denk hierbij aan privé factoren, motivatie of bedrijfseconomische factoren. Deze worden meegenomen in het advies. Tegelijkertijd toets ik  de inspanningen die de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft aan werkgever en werknemer. Samen onderzoeken we de mogelijkheden om weer aan de slag te gaan.

Beoordelen arbeidsmogelijkheden

Als arbeidsdeskundige stel ik vast welke mogelijkheden de werknemer heeft om passende arbeid te verrichten: in eigen werk of ander werk. Mijn positieve werkwijze stelt werknemers in staat te werken aan hun toekomst. De voortvarende aanpak dient ook het belang van werkgevers omdat deze leidt tot kostenbesparing en continuïteit.

Projectmanagement: projectontwikkeling en coördinatie van projecten

De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in het ontwikkelen en coördineren van projecten om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt binnen het  reguliere werk te plaatsen.
Daarnaast heb ik verschillende symposia georganiseerd met diverse vakgerichte onderwerpen voor het professionele netwerk rondom wajongeren.Meer over mij

Over Daalkrachtadvies

Begin 2012 heb ik, Claudia van Daal, Daalkrachtadvies opgestart: een arbeidsdeskundig adviesbureau voor vraagstukken met betrekking tot werk, verzuim en re-integratie.
Na een loopbaan als verpleegkundige heb ik van 1994 tot 2004 als consultant en manager in de zakelijk dienstverlening gewerkt. Hierna ben ik in de re-integratiebranche aan de slag gegaan als consultant, stafmedewerker en arbeidsdeskundige.
Ik ben geregistreerd in het register van arbeidsdeskundigen, gecertificeerd bij sko-Hobeon en lid van de
Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen.

Wilt u meer weten of een vrijblijvende afspraak maken?
Bel of mail mij
06- 14512185
info@daalkrachtadvies.nl

Privacyverklaring

Klik hier voor de algemene voorwaarden
De website is gemaakt door BungeWerk Webdesign