Slide Background

Samen onderzoeken waar de mogelijkheden liggen om weer aan de slag te gaan.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Waar is het arbeidsdeskundig onderzoek voor bedoeld?

Het arbeidsdeskundig reïntegratie onderzoek bestaat uit een gesprek met de werkgever en werknemer op de werkplek. Hierbij onderzoek ik of de werknemer in staat is om het werk uit te voeren en zo ja op welke wijze er met reïntegratie kan worden gestart.

  • Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft advies ten aanzien van (toekomstig) arbeids- en inkomens perspectief van de werknemer.
  • Bij het onderzoek weeg ik de belastbaarheid van de werknemer (o.b.v. gegevens van de bedrijfsarts) en de belasting in de functie.
  • Naast de belasting en wetgeving zijn andere factoren die re-integratie ondersteunen of belemmeren belangrijk. Denk hierbij aan privé-werk balans, motivatie, ontwikkeling of faciliterende factoren.
  • Verder toets ik de inspanningen die de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft aan werkgever en werknemer.