Slide Background

Versterken van eigenaarschap, met aandacht voor vertrouwen, waardering en de juiste dialoog.

Duurzame inzetbaarheid

Waarom investeren in (duurzame) inzetbaarheid?

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, merken vaak direct een positief effect op de organisatie. Het zorgt voor:

  • meer werkplezier en betrokkenheid
  • minder ziekteverzuim
  • hogere arbeidsproductiviteit.

Investeren in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit vraagt om een integrale aanpak.

Fase 1

Voorbereiding/inzicht krijgen

Wat is de motivatie om te investeren in duurzame inzetbaarheid?

Voor de implementatie is het van belang om te zorgen voor voldoende draagvlak, tijd en middelen.

Het helder krijgen van de juiste vraagstukken maakt de slagingskans vele malen groter. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de organisatie is te meten.

Fase 2

Implementatiestrategie en plan van aanpak

De input uit de voorbereidingsfase wordt gebruikt voor:

Het ontwikkelen en opstellen van plan van aanpak voor beleid.

Het uitvoeren van het beleid.

Fase 3

Aan de slag!

Een op maat programma voor leidinggevenden t.a.v.:

Versterken van regie nemen door leidinggevenden en medewerkers.

Ondersteunen en waar nodig faciliteren met daarbij veel aandacht voor vertrouwen en waardering.

De juiste dialoog aangaan.